Informace

  • Instalace služby proběhne na základě Vaší závazné objednávky.
  • Termín instalace si dohodnete s naší operátorkou dle Vašich potřeb.
  • Den a čas instalace přizpůsobíme Vašim požadavkům. Standardně v čase od 7 do 17 hodin.
  • Instalovaná zařízení jsou v majetku naší společnosti a jsou Vám zapůjčena po dobu trvání smlouvy.